Nowoczesne drogi to droga do sukcesu!
Budowa, naprawa i przebudowa dróg, aranżacja i modernizacja ulic.

30+ lat

doświadczenia w pracach drogowych na rynku ukraińskim

20 miast

Ukrainy są objęte usługami grupy

700+ km

wybudowanych dróg na autostradach i w miastach

300+

maszyn i mechanizmów na bilansie grupy

1,5 mln ton/rok

wydobytych surowców na potrzeby budowy dróg