Inwestycje

Budowa i remonty dróg, obiektów infrastruktury to złożony i zaawansowany technologicznie proces wymagający wysoko wykwalifikowanych wykonawców. Poziom naszych specjalistów łączy doświadczenie w realizacji dużych projektów na Wołyniu i okolicach, a także w całym kraju, oraz wiedzę zdobytą podczas różnych międzynarodowych programów szkoleniowych zarówno dla kadry zarządzającej, jak i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Z powodzeniem realizowano również projekty o znaczeniu międzynarodowym, w szczególności na terenie państw ościennych (Polski).

Nasi specjaliści są stałymi uczestnikami różnych terenów wystawienniczych w zakresie maszyn i urządzeń do wydobywania i produkcji wyrobów z tłucznia, budowy i remontów dróg, produkcji wyrobów betonowych i nie tylko. Firma niezmiennie wierzy, że rozwój wysokiej jakości infrastruktury jest kluczem do ożywienia i dalszego stabilnego rozwoju gospodarki naszego kraju, a budowa dróg to jeden z fundamentów.

W ostatnich latach braliśmy udział w budowie i remontach dróg o znaczeniu międzynarodowym, krajowym, regionalnym, takich jak M07, M19, H22, H17 i inne. Tym samym w 2016 r. Wybudowano i naprawiono ponad 70 km dróg, w 2017 r. - 90 km dróg.

Głównymi odbiorcami usług są urzędy miast, zjednoczone wspólnoty terytorialne, służby drogowe obwodów wołyńskiego, rówieńskiego, lwowskiego i tarnopolskiego.

w pracy
roboty drogowe

Status:

w pracy

Rodzaj pracy:

roboty drogowe

Rok: